Kozyatağı Tercüme Bürosu

Kozyatağı Tercüme Bürosu

Tel:0216-4910985                       e-mail:atercume@gmail

Kozyatağı Tercüme

Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunu, yurtdışı deneyimli, Noter Yeminli tercüman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Kozyatağı Tercüme Bürosu, başta Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde olmak üzere teknik tercüme, hukuki tercüme, akademik-tez tercümesi, medikal-tıbbi tercüme konusunda uzmandır.

Kaliteli Tercüme

 Tercüme’de kaliteyi, deneyim (İş-Bitirmeleri),  işe uygun uzman tercüman kadrosu ve planlama-donanım faktörleri belirler.

1-Deneyim (İş-Bitirmeleri): Web sitemizin “Hakkımızda” başlığı altında İş-Bitirmelerimizin bir kısmını inceleyebilirsiniz.  Talep üzerine tarafınıza detaylı “Referans” listemiz  gönderilir.

2-Uzman tercüman kadromuz: Tercümanlarımızın tümü en az 7 yıllık bir deneyime sahiptir. Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça tercümanlarımız, hukuk, tıp, finans/bankacılık, gümrükleme, doktora tezleri konusunda yıllara dayanan bir deneyime sahiptir.

3-Planlama-Donanım: Yoğun ve titizlik gerektiren metinlerinizi, müşterinin talebi doğrultusunda konu, terminoloji ve termine uygun olarak sınıflandırabilecek bilgi ve donanıma sahibiz.

Her işe başlamadan önce mutlaka ücretsiz bir deneme tercümesini müşterilerinin bilgisine sunuyoruz. 

Tercüme Hizmetleri

Yazılı Tercüme Hizmetleri:

Teknik Tercüme

Teknik Dokümantasyonlar

Kullanma Kılavuzları

Teknik kitapçıklar

Kataloglar

Broşürler

Bilgi Sistemi Tarifnameleri

Patent İçerikleri

Montaj Kılavuzları

Bakım Kılavuzları

Teknik İhale Şartnameleri

 

Ayrıca

İhaleye katılım ve ürün tescili için Noterden tasdik ettirilmesi gereken

Teknik Ürün Sertifikaları

Uygunluk Belgeleri

Yeterlilik Belgeleri

Hukuki ve Adli Tercüme

1-Gizlilik Sözleşmeleri

2-Distribütörlük Sözleşmeleri

3- Bayilik, Alım-Satım ve Kira Sözleşmeleri

4-Lisans Sözleşmeleri

5-Mahkeme Kararları

6-Tanık İfadeleri

7-Mevzuat ve Kanun Tercümeleri

8-Tebligat Tercümeleri

9-Boşanma Davaları

 

Tıbbı Tercüme/Medikal Tercüme

Prospektüs

Reçete

Hastane raporu

Adli tıp raporu

Medikal araç – gereçlere ait kılavuzlar

Tıbbi belgeler

Tıbbi cihaz patentleri

Medikal cihaz teknik şartnameleri

Ameliyat raporları

Tıbbi Bilimsel makaleler

Doktor raporu

İlaç katalogları

İlaç patentleri

İlaç prospektüs

İlaç tanıtımları

Klinik deney

Klinik rapor

Klinik tanıtım yazıları

Kongre metinleri

Medikal teşhis ve tedavi cihazları

Medikal ürün lisans

Tıbbi ürün lisans ve patent belgesi

Tez Tercümesi

Üniversitede ilgili bölümlerde okutulan kitapların ve ders materyallerinin tercümesi

Bitirme tezi tercümesi

Lisans tezleri tercümesi

Yüksek lisans (Master) tercümesi

Doktora ve doçentlik tezleri tercümesi

Üniversiteler arası yazışmaların tercümesi

Üniversite bölümlerinin ders planı tercümeleri

Arşivlerden elde edilen belgelerin tercümesi (Özellikle tarih çalışmaları için)

Transkript tercümesi

Ödev tercümesi

Diploma tercümesi

YÖK’teki denklik için gerekli olan üniversite diploması, transkript gibi belgelerin tercümesi

Uluslararası dergi yayın için Türkçe metnin İngilizceye tercüme edilmesi

 

Özellikle makale, tez, yüksek lisans ve doktora tercümesi konusunda Almanca ve İngilizce dillerinde uzmanlaştık. Diploma, Transkript ve ödevler konusunda, yine Almanca ve İngilizce olmak üzere, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, Bulgarca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece konusunda binlerce sayfa tercüme gerçekleştirdik.

Ticari Tercüme

Aşağıda belirtilen alanlarda dahil olmak üzere sicil tasdiknamelerinin, yönetim kurulu kararlarının, ticari sicil gazetelerinin  Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca ve İtalyanca dillerine tercüme edilmesi konusunda 15 yılı aşan bir deneyime sahibiz.

 

Dilekçe

Banka dekontları

Akreditif belgeleri

Sicil Tasdiknamesi

Distribütör anlaşmaları

Toplantı Notları

Yönetim Kurulu Kararı

Vergi Levhası

Faaliyet Belgesi

Ticaret Sicil Gazetesi

Kuruluş Sözleşmesi

Şirket Ana Sözleşme

İnsan kaynakları Raporu

Genel Kurul Kararı

İş Yazışmaları

Gümrük Beyannamesi

Menşei Şahadetnamesi

Teminat Mektubu

Şirket Sunumu (Powerpoint ortamında tercüme edilir)

Basın İlanı

Şirket Bülteni

Yetki Belgesi

Tadil Tasarısı

Fiyat İndeksi

Geçici Kabul Tutanağı

Kesin Kabul Tutanak

İşletme Belgesi

Etik Kurallar Belgesi

Çalışma Esasları

İş Sözleşmesi

Şube Açma Belgesi

Almanca Tercüme-İngilizce Tercüme

 

Nitelikli ve işe uygun tercümanlarımız sayesinde, Almanca-İngilizce yönündeki metinleri, öncesinde Türkçe’ye çevirmeden, doğrudan Almanca’dan İngilizce’ye tercüme etmekteyiz.

Bu tercüme türü kullanım kılavuzları, sözleşmeler ve ticari değer taşıyan metinlerin tercümesi için gerekli olduğundan, “kalite” faktörü belirleyici bir rol oynamaktadır.

Tercüme kalitesinin tespit edilebilmesi bakımından, müşterilerimize tercüme referanslarımızı ve tercüme iş bitirmelerimizi sunmaktayız ve bağlamda ücretsiz deneme tercümesi hizmeti vermekteyiz.

 

Kozyatağı Tercüme İletişim
TELEFON:0216- 4910985
FAX:0216-3903185
E-MAIL:atercume@gmail.com
WEB:www.a-tercume.net
Whatsapp:0532-6236628
CEP:0532-6236628

Pendik-Kurtköy-Tuzla-Gebze Tercüme Bürosu

Call Now Button