Yazılı Tercüme

Teknik Tercüme

Yazılı Tercüme

“ Makinenizin dilinden anlıyoruz”

Teknik tercüme nedir?

Bilimsel veya teknoloji alanlarında yazılmış metinlerin,  konunun uzmanı tercüman tarafından “ teknik çeviri kuramına” göre kusursuz olarak tercüme edilmesidir.

Teknik tercüme konusunda özellikle uzmanlaştığınız alanlar ve diller hangileridir?

Spesifik olarak makine kullanım kılavuzu tercümeleri konusunda 15 yılı aşan bir deneyime sahibiz. 1000’e yakın ürünün kullanma kılavuzunu özellikle Almanca, Çince,Japonca, Korece, Çekçe,  İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde tercüme ettik.

Teknik tercümede uzmanlaştığımız alanlar:

Teknik Dokümantasyonlar

Kullanma Kılavuzları

Teknik kitapçıklar

Kataloglar

Broşürler

Bilgi Sistemi Tarifnameleri

Patent İçerikleri

Montaj Kılavuzları

Bakım Kılavuzları

Teknik İhale Şartnameleri

 

Ayrıca

İhaleye katılım ve ürün tescili için Noterden tasdik ettirilmesi gereken

Teknik Ürün Sertifikaları

Uygunluk Belgeleri

Yeterlilik Belgeleri

 

Teknik Tercüme konusunda uzman tercümanlarınız bulunmakta mıdır?

Teknik metinler, mühendislik eğitimi almış veya eğitimleri gereği teknik terminolojiye hâkim, deneyimli Mütercim-Tercümanlar tarafından tercüme edilmektedir.

Teknik metinlerin tercümesi, mühendis, tekniker, deneyimli ve Noter Yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Teknik Tercümanlarımız ayrıca noter yeminlidir.

 

Tıbbı ve Medikal Tercüme

Medikal veya Tıbbi tercüme, tıp ve sağlık sektörüne ait cihazların kullanım kılavuzu metinlerini içeren bir tercüme türüdür.

Medikal/Tıbbi tercüme konusunda özellikle uzmanlaştığınız alanlar ve diller hangileridir?

Aşağıda belirtilen alanlarda dahil olmak üzere medikal sektörüne  ait  medikal cihaz kılavuzlarının, tıbbi raporların, rapor, makale gibi sağlık metinlerin  Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca ve İtalyanca dillerine tercüme edilmesi konusunda 15 yılı aşan bir deneyime sahibiz.

Uzmanlaştığımız alanlar:

Prospektüs

Reçete

Hastane raporu

Adli tıp raporu

Medikal araç – gereçlere ait kılavuzlar

Tıbbi belgeler

Tıbbi cihaz patentleri

Medikal cihaz teknik şartnameleri

Ameliyat raporları

Tıbbi Bilimsel makaleler

Doktor raporu

İlaç katalogları

İlaç patentleri

İlaç prospektüs

İlaç tanıtımları

Klinik deney

Klinik rapor

Klinik tanıtım yazıları

Kongre metinleri

Medikal teşhis ve tedavi cihazları

Medikal ürün lisans

Tıbbi ürün lisans ve patent belgesi

Akademik ve Tez Tercümesi

Gümrük Tercümesi

Gümrük tercümesi, gemicilik sektörüne ilişkin belge, sertifika, metin ve kılavuzların tercümesini kapsayan bir tercüme türüdür.

Gümrük tercümesi konusunda özellikle uzmanlaştığınız alanlar ve diller hangilleridir?

Aşağıda belirtilen alanlarda dahil olmak üzere gümrük sektörü ilişkin Analiz Raporu, Analiz Sertifikası, ATA Karnesi,  ATR Belgesi,  Beyan, Bitki Sağlık Sertifikası gibi belgelerin Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca ve İtalyanca dillerine tercüme edilmesi konusunda 15 yılı aşan bir deneyime sahibiz.

Ağırlık Listesi

Analiz Raporu

Analiz Sertifikası

ATA Karnesi

ATR Belgesi

Beyan

Bitki Sağlık Sertifikası

CE Belgesi

Çeki Listesi

Dağıtım ve Satış Belgesi

Dioksin Sertifikası

Düzeltme Yazısı

Ek Bildirim

İçerik Ögeleri Sertifikası

İhracat Beyan Onayı

İhracat Sertifikası

İmalatçı Analiz Belgesi

Kalite Sertifikası

Karantina Belgesi

Koli Listesi

Konşimento

Manifesto

Menşei Belgesi

Orijinal Fatura

Paketleme Listesi

Proforma Fatura

Sağlık Sertifikası

Serbest Satış Sertifikası

Tescil Belgesi

Ticari Fatura

TÜV Sertifikası

Intermodal – Multimodal Taşımacılık

Uluslar arası Taşıma Sözleşmesi

Lojistik Hizmet Sözleşmeleri

Taşımacılıkla İlgili Direktifler, Yönetmelikler

Eksik – Fazla Yükleme Tutanakları

Eşya Manifestosu

Mahreç yazıları

Saptama Tutanakları

Depolama Sözleşmeleri

Otomotiv, Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Beyaz Eşya, Gıda Nakliyesi

Düzeltme Yazısı

İhracat Beyan Onayı İhracat Sertifikası

Kaza Tutanakları

Kaza – Hasar Raporları

Noter Yeminli Tercüme

Bir metnin yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğinin Noter tarafından tasdik edilmesine, noter tasdikli tercüme denilmektedir.

Noter tasdikli tercüme konusunda özellikle uzmanlaştığınız alanlar ve diller hangileridir?

Fatura, Sertifika, Pasaport, Sözleşme, Vekaletname, Taahhüt, Yeminli Beyan, Şirket kuruluş belgeleri, Gümrük Belgeleri gibi resmi işlemler çerçevesinde Noter tasdiki gerekli olan tüm belge türlerinde 15 yıldan beri tecrübeliyiz.

Başta Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Bulgarca ve Arapça olmak üzere tüm dillerde noterli yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.

 

Noter tasdik tercüme konusunda uzman tercümanlarınız bulunmakta mıdır?

Tüm tercümanlarımız, en az 7 yıl deneyime sahip noter yeminli tercümanlardır.

Noter tasdikli tercüme metinlerini ne şekilde fiyatlandırıyorsunuz?

Kurumsal müşterilerimiz için minimum iş kabul fiyatı ilkesi uygulanmaz ve bu bağlamda fiyat listesindeki fiyatlar geçerlidir.

Müşterilerimizin de bildiği gibi tercüme fiyatı, Notere ödenen tasdik ücretini içermez.

Acil tercüme yapıyor musunuz?

7.000-10.000 Karaktere kadar Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Bulgarca, Arapça tercümeler acil olarak tercüme edebilmekteyiz. Acil tercüme taleplerinde, fiyat listesindeki fiyatlara  %25 fark ilave edilir.

Bir cevap yazın

Aydın Tercüme Bürosu
www.a-tercume.net